با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

دریادار غلامعلی بایندر

 

 دریادار غلامعلی بایندر

 

دریادار غلامعلی بایندر، شهادت دریادار بایندر در 4 شهریورماه 1320 خورشیدی

 

لغو خدمت نظام وظیفه در 8 شهریورماه 1320 خورشیدی

 

25 شهریور 1320 خورشیدی/ 1941 میلادی/ روز اشغال ایران بتوسط قوای متفقین

 

25 شهریور 1388 خورشیدی/ 1378 یزدگردی

این روزها سالروز روزهای اهریمنی دیگری برای ایران است روزهایی که متفقین یعنی ارتش های روس و انگلیس و آمریکا وارد خاک ایران شدند و امرای لشکر رضاشاه به او خیانت کردند. رضاشاه، احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ (تصویر پایین) و سرتیپ ریاحی را که دستور تخلیه پادگانها و مرخصی افراد شدند را در جلوی فرماندهان به سختی با عصا کتک زد و درجه آنها را کند و سرنوشت آنها را به دادگاه نظامی سپرد. او همچنین گفت که شماها خاین هستید و نانی که ملت ایران برای حفاظت ایران به شما داده حرامتان باد. 

 

 سرلشکر احمد نخجوان از امرای بیوطن

 

صدور فرمان مقاومت

با صدور فرمان مقاومت، فقط یک نفر از فرماندهان نظامی آن را جدی گرفت و راه را برای انگلیسی ها بست بقیه به جز چند مقاومت جزیی متواری شدند. دریادار بایندر اگر نمی خواست هم خطری متوجه او نمی شد ولی با مقاومت در برابر ناوهای انگلیسی، آنها نیز ناو او را به توپ بستند و او به جمع شهیدان ایران زمین پیوست و نام خود را مانند آریوبرزن ها و هزاران ایرانی آزاده که در راه وطن از هستی خود گذشتند جاویدان ساخت.

 

همچنین در آن روز خلبانان نیروی هوایی رفتن به مرخصی و تحویل هواپیماها را نپذیرفتند و بر ضد فرمانده خود احمد خسروانی قیام کرده و او را بازداشت کرده بودند. همچنین آنها بدون اطلاع فرماندهان هواپیماهای خویش را  به پرواز درآوردند و به مقابله با هواپیما های شوروی پرداختند. این اقدام آنان نه تنها که تشویق نشد بلکه چند واحد نیروی زمینی که هنوز در تهران بودند عازم تصرف قلعه مرغی شدند که به درگیری بین دو گروه منجر شد و خلبانان هواپیماها را از پایگاه خارج کردند و در یافت آباد نشاندند و استتار کردند.

 

نام و یادش گرامی که شهیدان جاویدانند.

 

(منبع : شهریار از سایت زرتشتیان ایران)

 

..................         .................        ...............      ...............     ............

 

با تشکر از شهریار و سایت زرتشتیان ایران/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ شهریور ماه 1389 خورشیدی/ سپتامبر 2010 میلادی