با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

امتحان استعداد و فراموشی خود

 

توجه ! توجه!

- لطفأ به محتوا توجه داشته باشید بعد به سیلوئت (تصویر) زیر.

- بعد از امتحان به توضیحات در مورد تستها توجه کنید و با دقت بخوانید.

 حال به تصویر نگاه کنید.

 

 سیلوئت استعداد و فراموشی

 

امتحان استعداد خود

- اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید (برای فکر کردن).

- اگر این خانم را در حال گردش در جهت خلاف عقربه ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید.

- بعضی از مردم توانایی دیدن چرخش وی را در هر دو جهت دارند.

- اگر شما بدون تغییر در چشمتان هنگام نگاه کردن، قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید، هوش شما بالاتر از ۱۶۰ است که یک نابغه به حساب می آیید.

- این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطالعه ای 5  ساله بدست آمده است .

- تنها 14 ٪ مردم آمریکا توانایی دیدن آن را در هر دو جهت دارند.

 

امتحان آلزهایمری خود

 

ابتدا آرامش خود را حفظ کنید و ساکت بنشینید و بعد به متن ها توجه کنید.

(لازم بیاد آوریست در هر دو تست، سرعت هم نقش بزرگی دارد و به همان سرعتی که شما لازم دارید به همانصورت از فراموشی یا آلزهایمر دور و به نبوغتان نزدیک هستید. ولی عجله نداشته باشید و راستی را از یاد نبرید / سایت خانه و خاطره).

1- در متن زیر C را پیدا کنید.


OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO

2- اگر در متن بالا C را پیدا کردید ، حالا 6 را پیدا کنید.


9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999699999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999

 

3- حالا حرف N را بیابید. کمی مشکل‌تر از قسمت‌های بالا می‌باشد.


MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MNMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM

نتیجه امتحانات

- این یک شوخی نیست. اگر شما قادر بودید که این سه تست را پشت سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید داشت.

 - مغز شما عملکرد خوبی دارد و از بیماری آلزایمر در امان خواهید بود.

 

(منبع: علی علیزاده از سایت "ایرانیان باستان کیستند")

 

......   .........    ............      ...............       ..................       ......................

 

با تشکر از علی علیزاده و سایت "ایرانیان باستان کیستند"/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ مهرماه 1390 خورشیدی/ 2011 میلادی