با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

مصر ، تاریخ فراعون مصر

 

 ممفیس پایتخت مصریان فرعونی ؛

 

تمدن ممفیس مصریان

(حدود 2900 قبل از میلاد)

 

(این نوشتار تکمیل خواهد شد: سروش آذرت)

 

..................  .................   ...............   ...............    ............

 

با تشکر از / سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ 4 دی 1392 / 25 دسامبر 2013 میلادی/