خانه و خاطره خوش آمدید

                                                      گالری آتشکده/ Galerie des Feuertempel  

                                            صبر کنید تا نگاره ها ظاهر شوند. Erfordert etwas Geduld

 

                           هرگز نخواب کوروش

دارا  جهان  ندارد  ،  سارا  زبان  ندارد      رستم در این هیاهو گرز گران ندارد

روز وداع خورشید ، زاینده رود خشکید     زیرا  دل  سپاهان  نقش  جهان  ندارد

به نام  پارس  دریا   نامی   دگر  نهادند       گویی  که  آرش ما  تیر و کمان ندارد

دزدان سرزمینت  بر  بیستون نویسند       اینجا  خدا ندارد !

هرگز نخواب کوروش، ای مهر آریایی       بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

 

(از سیمین بهبهانی   و با تشکر)

 

..................         .................        ...............     ...............     ............

 

"هرگز نخواب کوروش" در بینشی جدید/ با تشکر از سیمین بهبهانی/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ بهمن ماه 1389 خورشیدی/ 2011 میلادی