با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

آقا ابراهیم امین السلطان معروف به میرزا علی اصغر امین السلطان

 

محمد ابراهيم (آقا ابراهیم) امين‌السلطان، پدر ميرزا علی ‌اصغرخان امین السلطان اتابک اعظم (بعدأ ترور شد)

 

لاچین خان گرجی جدّ آقا ابراهیم خان

در هنگامه يورش سپاهيان روس به گرجستان ، يكي از بزرگان گرجي شورها آفريد و پايمردي ها كرد و در كنار عباس ‌ميرزا نايب‌السلطنه (پدرش فتحعلی شاه) هرچه توانست كرد. آخرالامر هم كه شهر سقوط كرد با همه تلخي تمام دارایی و اعتبار خود را گذاشت و ترک ديار كرد و به تبريز آمد. اين گرجی وطنخواه و دلير لاچين‌خان بود ، جدّ (آقا ابراهیم) امين‌السلطان.

 

آقا ابراهیم امین السلطنه و آبدارخانه عباس میرزا

آقا ابراهيم ، آبدارخانه عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه را اداره مي‌كرد و اين عنوان روي او ماند ، حتي آن زمان كه در دربار ناصرالدين ‌شاه ملقب به امين‌السلطان شده بود و زمانی كه لقبش به علي ‌اصغر خان رسيده بود برخی درباريان برای تحقير، واژه آبدار را پسوند نامشان می ‌كردند. آقا ابراهيم فرزند زال ‌خان بود و شايد به همين سبب عده‌ای در شناخت اين خانواده ره افسانه زدند و نسبتش را به رستم دستان رساندند.

زال‌ خان خواهر لاچين‌ خان را به زنی گرفته بود.

 

عباس‌ ميرزا و لاچین خان

عباس‌ ميرزا نايب‌السلطنه به پاس پايمرديهای لاچين‌خان، زير بال و پر فرزندانش را گرفت. اگر آقا ابراهيم از آبدارباشی به امين‌السلطانی رسيد و یکی از دختران قاجار را به او دادند ، به سبب شايستگيهای وی نيز بود.

 

مرگ نايب‌السلطنه عباس میرزا

آقا ابراهیم در مرگ نايب‌السلطنه (عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه)، وقتی جواهرات قیمتی او را به پسر بزرگش محمد شاه داد ، به عنوان امانتدار دربار شهرت يافت. اگر آقا ابراهيم كارش را با "آبدارباشی" دربار شروع كرده بود ، علی ‌اصغر(دومین پسرش میرزا علی اصغر امین السلطان اتابک اعظم) در پانزده سالگی پيشخدمت مخصوص دربار ناصرالدين‌شاه بود ، در بيست و دو سالگي امين‌الملک شد و پس از مرگ پدرش آقا ابراهيم لقب امين‌السلطانی را به ارث برد و در زمان مظفرالدين‌شاه ملقب به اتابک اعظم شد. آنچه از خصيصه اين خاندان اصلاً در "علی‌اصغر امين‌السلطان اتابک اعظم" ديده نمی‌شد خساست بود. گشاده ‌دستی او آشنا و بيگانه نمی‌شناخت.

 

(منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)

 

...... ......... ............ ............... .................. .....................

 

آقا ابراهیم امین السلطان معروف به میرزا علی اصغر امین السلطان

 

در سفر دوم ناصرالدین شاه به خراسان که در سال 1300 ق. صورت گرفت ، آقا ابراهیم امین السلطان از همراهان شاه بود و در ماه رمضان در بین راه ، در قریه داورزن درگذشت. ناصرالدین شاه پس از مرگ آقا ابراهیم امین السلطان (میرزا علی اصغر امین السلطان) تمام مشاغل او را از قبیل:

-          بیوتات سلطنتی

-          انبار غله مرکزی

-          ضراب خانه

-          وزارت گمرک ، خزانه و غیره

-          وزارت دربار

-          لقب امین السلطانی

 

که همگی از مشاغل بسیار پر دخل و ناندار مملکت بود ، به پسرش میرزا علی اصغرخان امین السلطان (بعدأ معروف به اتابک اعظم) منتقل نمود.

 

(منبع: از سایت "میراث فرهنگی تهران" )

 

...... ......... ............ ............... .................. .....................

 

با تشکر از سایت "میراث فرهنگی تهران" و سایت " موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران" / سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/اسفند 1389 خورشیدی/2011 میلادی