با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

میرزا رضا کرمانی

 

  میرزا رضا کرمانی   شهادت میرزا رضا کرمانی 1314 ه.ق

 

ترور ناصرالدینشاه / 1313 ه.ق

در دورانیکه فساد و تباهی ناصرالدین شاه، ایران را فرا گرفته بود، مردی از میان جمعیت مردان اهل عدالت برخاست تا رایحه طریق ایمان و عدالت را در میان ایرانیان بپراکند. دوران ناصری (ناصرالدینشاه) را باید یکی از اعصار خفت آور برای ایران و ایرانیان دانست زیرا با وجود فساد بسیار در دربار ناصرالدین شاه ، در این دوره وی با انعقاد قراردادهایی ، امتیازات بسیار کلانی را به بیگانگان اعطا می کند که همین امر اعتراض بسیاری از علما و روشنفکران و مردم را در پی داشت.

یکی از این امتیاز ها واگذاری انحصاری توتون و تنباکو به تالبوت یا در واقع انگلستان بود. این قرار داد ننگین با فتوای معروف آیت الله میرزای بزرگ شیرازی فسخ شد اما اعمال ناصرالدینشاه همچنان ادامه داشت .
میرزا رضای کرمانی از شاگردان سید جمال الدین اسد آبادی (مصلح بزرگ) در همین
زمان به فکر حذف سر منشا فساد (ناصرالدین شاه) در جامعه ایران افتاد. او پس از آنکه هفت ماه و نیم در زندان قجری به سر برد با تن مجروح به خارج از کشور و به ترکیه رفت و در آنجا تحت مراقبت سید جمال الدین اسد آبادی قرار گرفت. وی در تاریخ بیست و ششم رجب 1313 ه ق به طرف ایران حرکت کرد در حالی که یک تپانچه پنج لول روسی به همراه داشت. میرزا رضا در دوم شوال همان سال وارد شهر ری شد و به دیدار شیخ هادی نجم آبادی شتافت.

 

شهادت میرزا رضا کرمانی/ 1314 ه.ق

ناصرالدینشاه که در همین زمان مشغول تدارک برگزاری جشن های پنجاهمین سال سلطنت خود بود به مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی می رود و میرزای رضای کرمانی در همان روز شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم به ضرب پنج گلوله از پای در می آورد اما خود به دست عمال شاه دستگیر می شود.

 

میرزا رضا کرمانی در دوم ربیع الاول 1314 ه . ق توسط  دستگاه قاجار در میدان توپخانه به دار آویخته می شود و به درجه رفیع شهادت نایل می آید.

 

(منبع: سایت وزارت تعاون و با تشکر)

 

..................         .................        ...............      ...............     ............

 

با تشکر از سایت "وزارت تعاون" / سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی/ 2010 میلادی