========== ========== ========== ========== ========== ========== ===========

بنام اهورا مزدا (بنام هستی بخش بزرگ دانا) ؛ (Neus von Home and Memory)

========== ========== ========== ========== ========== ==========

مقالات جدید (جستارهای جدید) ؛ ادامه جستارها ؛ جستارهای تکمیلی ؛( 10 مهرماه 1397/ 2 اکتبر 2018 میلادی)

========== ========== ========== ========== ==========

تاریخ ایران باستان ( 10 مهرماه 1397/ 2 اکتبر 2018 میلادی)

تاریخ ایران باستان از «تاریخ ثعالبی» ، اثر ابومنصور ثعالبی نیشابوری (از 350 تا 430 ه.ق) ؛ از جمله منابع «تاریخ ثعالبی» میتوان کتاب های: «خداینامه»، که عناوین دیگر آن «شاهنامه سیرالمُلوک» است و مقصود تاریخ پادشاهان پارس است. و معروفترین مترجم خداینامه ها «بهروز پسر دادویه» مشهور به عبدالله بن مقفع است. و «کتاب الصور» یا «کتاب صورت پادشاهان بنی ساسان» که «مجمل التواریخ و القصص»، و «التنبیه و الاشراف»، از آن نام می برد، کتاب بزرگی بود مشتمل بر بسیاری از اخبار مُلوک و ابنیه و سیاسات پارسیان. در این کتاب صورت بیست وهفت مرد و زن از پادشاهان ساسانی به نحوی که در روز مرگ برداشته شده بود وجود داشت. این کتاب را برای «هشام بن عبدالملک اموی» ترجمه کردند و دیگر کتاب‌های گرانبها از جمله ! اینجا را کلیک کنید.

مختصری از تاریخ یمن و قصه فیروز دیلمی در یمن (2 شهریور 1397/ 24 آگوست 2018)

فیروز دیلمی از ایرانیانی بود که توسط انوشیروان عادل به یمن فرستاده شدند تا به حمیریان یمنی کمک کنند تا دشمنانشان یعنی حبشیان مسیحی را از کشورشان بیرون کنند. بنابر «تاریخ شاهان و پیامبران» (اثر معروف حمزه اصفهانی): وهرز، سردار معروف انوشیروان عادل، که نامش خرزاد پور نرسی بود، و وهرز نام مرتبه‌ای از مراتب بزرگان مردم پارس بود، همو بود که بلاد یمن را از دست حبشیان بازگرفت و با 600 تن، 30 هزار حبشی را کشت و حکومت یمن بعد از سیف بن ذی یزن به وهرز رسید و سپس به دست ولیسجان، حرزادان شهر، نوشجان، مروزان، پسر او خرخسرو و باذان (یا باذام) پسر ساسان جرون افتاد و جنگهای محمد رسول الله با قبایل عرب در روزگار باذان اتفاق افتاد و از آن تاریخ ایرانیان الیته جدیدی (اشرافیت جدیدی) را در یمن بنیان نهادند. اینجا را کلیک کنید.

قصه سجاح و مسیلمه (5 تیرماه 1397/ 26 یونی 2018)

روایت سجاح دختر حریث از قبیله بنی تغلب مسیحی و مسیلمه بن حبیب مسیحی از یمامه یمن، روایت دو مدعی پیغمبری در دوران پیغامبر اسلام و جانشینش ابوبکر؛ ازدواج سجاح با مسیلمه و مهریه او؛ اینجا را کلیک کنید.

کلیسا در ایران (17 بهمن 1396/ 6 فوریه 2018)

چرا کلیسا در ایران رواج نگرفت. اینجا کلیک کنید.

کلیسای نستوری ایران (15 بهمن 1396/ 4 فوریه 2018)

چگونگی نخستین انشعاب در دین مسیحیت. اینجا کلیک کنید.

میسیونرهای کاتولیک و پروتستان در ایران (13 بهمن 1396/ 2 فوریه 2018)

این فعالیت‌ها با تصرف جزیره هرمز شروع شد. اینجا کلیک کنید.

ابوبکر صدیق «عبدالله بن عثمان» (16 مهرماه 1396/ 8 اُکتبر 2017)

شناس‌نامه مختصری از حضرت ابوبکر صدیق از طرف اهل سُنت افغانستان؛ چگونگی بخلافت رسیدن ابوبکر بروایت ابن واضح یعقوبی و جریر طبری؛ جنگ ابوبکر با مشرکین و مُرتدان و آن‌هایی که زُکات نمی دادند؛ اینجا را کلیک کنید.

حسن بن ابیطالب (29 تیر 1396/ 19 یولای 2017)

حسن با کنیه محمد، فرزند علی بن ابیطالب و فاطمه تنها دختر محمد پیمبر اسلام؛ دوران کودکی حسن؛ حسن در دوران خلفای راشُدین؛ صلح خلیفه حسن بن ابیطالب با معاویه و بقول اهل سُنت امیرالمومنین معاویه و چرایی این صلح؛ مسمومیت و درگذشت حسن بن علی؛ اینجا را کلیک کنید.

علی بن ابیطالب (29 مرداد 1396/ 18 آگوست 2017)

علی پسر آبیطالب اولین امام شیعیان (پیروان اهل بیت) دوازده امامی ؛ خلافت علی بن آبی طالب (36 تا 40 هجری/657 تا 661 میلادی) ؛ جنگ جمل ، جنگ عایشه و طلحه و زُبیر با علی برای خونخواهی عثمان (36 هجری) ؛ جنگ صفین ، جنگ معاویه با علی برای خونخواهی عثمان (36 تا 37 هجری) ؛ برافراشتن قرآن بر سر نیزه ها ؛ حکمیت دومه الجندل (38 هجری) ؛ علل پیدایش «خوارج حروریه» و جنگ نهروان (39 هجری) ؛ شهادت علی بن آبی طالب (کوفه آخر شعبان 40 هجری) ؛ اینجا را کلیک کنید.

سوشیانس ، سوشیانت ، موعود ، منجی (30 خرداد 1396/ یونی 2017)

سوشیانت کیست ؟ سوشیانس موعود رستاخیز ، زمانه کرانه مند 12000 ساله میتولوژی آریایی ؛ گات ها بخشی از اوستا ؛ هوشیدر ، هوشیدرماه ، استوت ارته پسران زرتشت ؛ اینجا را کلیک کنید.

عیسی مسیح ، مسیحیت (15 اردیبهشت 1395 ؛ مه 2017 میلادی)

سرگذشتی کوتاه از مسیحیت ؛ انجیل های معتبر ؛ بشارت تولد عیسی مسیح توسط مجوس (توسط فرستادگان میتراییست های فرهاد چهارم اشکانی) ؛ مریم مقدس از تبار موسی و هارون ؛ اشارات تاریخی به عیسی ناصری و مسیحیت در منابع رومی ؛ اینجا را کلیک کنید.

میترا ، مهر ، آیین مهر «میتراییسم» (14 دی 1395 ؛ 3 ژانویه 2017 میلادی)

روز 25 دسامبر ، جشن زادروز میترا ، مهر یا مسیح ؛ قدومت آیین مهر ؛ مهر لقب بزرگترین ایزد آسمان ؛ آتش زدن اوستا بتوسط اسکندر مقدونی ؛ جمع آوری کتاب مقدس "اوستا" و تدوین آن توسط «تیرداد اول» و «بلاش یکم» اشکانی ؛ «مهر» در «اوستا» و «باورهای زرتشتی» ؛ «تندیس آناهیتا» بعد از «تندیس فروهر» ؛ جنگ حرّان «کاره» و کشته شدن کراسوس (در 53 قبل از میلاد) ؛ مسیحیت جانشین مهر در روم شرقی ؛ اینجا را کلیک کنید.

کلیسا و مسیحیت در ایران (13 دی 1395 ؛ 3 ژانویه 2017 میلادی)

چرا کلیسا و مسیحیت در ایران رو به زوال رفت ؛ فرقه های مسیحیت ؛ کلیسای ایران از فرهادچهارم اشکانی (از 37 قبل از میلاد تا 1 بعد از میلاد) تا وفات یزدگرد اول در 420 میلادی ؛ «پارتیان و مادیان و علامیان و ساکنان جزیره‌» بمناسبت عید پنطیکاست در اورشلیم ؛ کلیسای روم و انطاکیه منتسب به پطرُس رسول ؛ کلیسای ایران منتسب به ادّای از شاگردان رسولان ؛علل احتمالی عدم اشاعه گسترده در میان آریایی‌ها ؛ اینجا را کلیک کنید.

پاپ های مسیحیان کاتولیک (11 دی 1935 ، 1 ژانویه 2017 میلادی)

پاپ های مسیحیان کاتولیک و سرگذشت مختصری از آنان ؛ اعداد لاتینی-رومی ؛ پُطروس مقدس اولین پاپ کلیسای کاتولیک و چگونگی شهادت او ؛ وارثین سریر پیتری ؛ هاینریش چهارم (از 1050 تا 1105 میلادی) و پاپ گریگور هفتم ؛ اینجا را کلیک کنید.

ارمنستان ؛ تاریخ ارمنستان ؛ ارامنه ایران (10 دی 1395 ؛ 31 دسامبر 2016 میلادی)

تبارشناسی ارامنه ایران ، ارامنه در بیت المقدس، دیر تادئوس مقدس (قره كلیسا)؛ارمنيان هند و اروپایی؛ حدود ارمنستان بزرگ ؛ شاخه دوم سلسله اشکانيان در ارمنستان؛ ایالت های ارمنستان پادشاهان ارشاگونیک/ انقراض 428 میلادی ؛ گفت وگو با دكتر آندرانیک سیمونیان ؛ پدیده ایرانیان ارمنی ؛ جامعه ارمنیان ایران ؛ آیا مسیحی شدن ارمنیان نیز به نوعی با ایرانیان در ارتباط می باشد؟؛ حضور تادئوس و بارتولمیوس از حواریون مسیح در ارمنستان (حدودای 48 میلادی) ؛ اینجا را کلیک کنید.

عبدالله ابن زُبیر اولین خلیفه در مکه (10 اکتبر 2016/ 19 مهرماه 1935)

عبدالله بن زُبیر معروف به ابن زُبیر ؛ نوجوانی عبدالله ابن زُبیر ؛ ابن زُبیر نسب به پیمبر مسلمانان می‌رساند ؛ عبدالله نوه دختری ابوبکر؛ عبدالله اولین مولود مسلمان زاده در مدینه (2 هجری) ؛ ابن زُبیر خلیفه مسلمانان سُنی بعد از معاویه دوم (از 64 تا 73 هجری) ؛ عبدالله ابن زُبیر شهید مسجد الحرام؛ اینجا را کلیک کنید.

صالح بن مسرح تمیمی (15 شهریور 1395)

جنبش صالح بن مسرح تمیمی از خوارج صفریه در دوران خلیفه اموی عبدالملک بن مروان ؛ نقل صالح بن مسرح ؛ دعوت صالح بن مسرح تمیمی از یارانش برای قیام (76 ه.ق/696 م.) ؛ بیعت شبیب بن یزید بن آبی نعیم شیبانی با صالح بن مسرح تمیمی ؛ سپاه محمدبن مروان امیر بین النهرین (جزیره) سوی صالح ؛ کُشته شدن صالح بن مسرح تمیمی در جنگ دهکده مدبج (76 ه.ق) ؛ اینجا را کلیک کنید.

کاوه آهنگر و درفش کاویانی (15 مرداد 1395)

درفش سرافرازی ایرانیان ، درفش سرخ و زرد و بنفش کاویان ؛ قدمت درفش کاویانی/ 4600 پیش از میلاد ؛ مهرروز مهرماه ، روز به بند کشیدن ضحّاک و «جشن مهرگان» ؛ پرچم کاویان در زمان کیخسرو ؛ سپردن درفش کاویان به گودرز سرسپهبد ؛ سرگذشت درفش کاویان در زمان یزدگرد سوم ؛ کواليه ـ کودليه (پیرامون روستای مشهد کاوه زاینده رود) ، آرامگاه کاوه آهنگر ؛ سنگ مزار قباد پسر کاوه (کارن کاوگان) ، سنگ مزار دختر کاوه آهنگر ؛ اینجا را کلیک کنید.

مازیار اسپهبد تبرستان (8 تیر 1395)

مازیار از اسپهبدان یا شاهان "دشت و کوهستان تبرستان" ؛ مازیار پسر کارن و نواده «ونداد هرمزد» ؛ حمله مازیار به آمل و ساریه (ساری) اعراب ؛ سکه های اسپهبدان تبرستان با خط وعلامت پهلوی ؛ مازیار در نبرد با عبدالله بن طاهر ؛ نخستین خیانت ها نسبت به مازیار (ماه يزد يار) ؛ شهادت دُری و برادرش بزرجشنس از سرداران مازیار قهرمان ؛ کشته شدن مازیار در زیر تازیانه (225 هجری قمری) ؛ اینجا را کلیک کنید.

افشین اُشروسنه (29 خرداد 1395)

افشین (حیدر پسر کاووس خاراخره) امیرزاده «اُشروسنه» ؛ روایت افشین در «تاریخ طبری» ؛ فرستادن مال از طرف افشین بسوی اشروسنه ؛ اختلاف عبدالله بن طاهر با افشین ؛ برانگیزاندن مازیار شاه طبرستان توسط افشین ؛ کوتاهی افشین در مورد کار منکجور ؛ نقشه مسمومیت معتصم و سرداران توسط افشین ؛ افشین در «بداشتن گاه لولوه» (زندان لولوه) قصر معتصم ؛ بر شتر نشستن و نعلین به پا کردن و ختنه نکردن افشین ؛ «مرده افشین را بر دار عامه سامرا (کنیسه بابک) بیآویختند سپس مرده اش را سوزاندند و خاکسترش را در دجله افکندند» ؛ اینجا را کلیک کنید.

نوروز باستانی (20 خرداد 1395 )

رسید مژده که آمد بهار؛ قدمت نوروز ؛ نوروز میلاد کیومرٍث ؛ کیومرث در شاهنامه ؛ جمشید در تجدید رسم کیومرث ؛ انگیزه نهایی نوروز در «وندیداد» ؛ تاریخ مکتوبی نوروز ؛ باز کن پنچره ها را و بهاران را باور کن ؛ اینجا را کلیک کنید.

سرگذشت پیغمبر آریایی اشوزرتشت (20 اردیبهشت 1395 )

میلاد زرتشت در 6 فروردین برابر با 25 مارس و بنا بر تقویم اوستایی "خرداد روز" ؛ اهمیت خرداد روز «ششم فروردین ماه» در ایران باستان ؛ وفات اشو زرتشت در پنجم دیماه ؛ "اوستا" به زبان اوستایی ؛ زرتشت سرآینده گات ها ؛ "پندار نیک" ، "کردار نیک" ، "گفتار نیک" ، سه اصل مقدس رزتشتیان ؛ معتقدات زرتشتیان ؛ معنی "آتش زرتشتیان" ؛ شانزده سرزمین آریاویچ از اوستا ؛ اینجا را کلیک کنید.

میتولوژی آریایی ، آفرینش آریایی (20 فروردین 1395 )

جهان در تقابل خوب و بد است در کردار و گفتار و پندار ؛ جهان و آفرینش آن در دوازده دوره هزاره ؛ «جهان آشتی و آرامش» در «سه هزاره اولیه» ؛ آفرینش «جهان پدیدار» ، «گیتیگ» در «سه هزاره دوم» ؛ «آفرینش جهان گیتیگ» «در 7 مرحله» ؛ «وظایف آفریدگان» و «جاودانان مقدس» ، «یزدهای شش گانه» در انتهای «سه هزاره دوم» ؛ هوشنگ پیشدادی ، بانی «جشن سده» بخاطر «پیدایی آتش» ؛ شورش کاوه آهنگر و فریدون پیشدادی «نوه جمشید شاه» در «انتهای هزاره هشتم» ؛ اینجا را کلیک کنید.

زنان ایرانی عهد باستان (20 اسفند 1394 )

بزرگان زن از ايران باستان تا اواخر دوران ساسانیان ؛ فرانک همسر آبتین و مادر فریدون ؛ دغدویه مادر زرتشت همسر پوروشسب ؛ پرين ، گردآورنده اوستا (حدود 924 پیش از میلاد) ؛ سیندخت مادر رودابه و تهمینه ؛ بانو گُشنسب (همسر گیو) و زربانوی دلیــــر دختران رستم ؛ کتایون همسر گشتاسب شاه مادر اسفندیار ؛ همای چهرآزاد (هلاله) ؛ ماندانا مادر کوروش کبیر ؛ شهبانو کاساندان همسر کوروش کبیر ؛ کمبوجیه ، بردیا ، آتوسا ، رُکسانه ، آرتیستونه فرزندان کوروش و کاساندان ؛ شهربانو آتوسا دختر کوروش کبیر همسر داریوش اول ؛ درياسالار آرتمیس ، نخستین و تنها بانوی دریاسالار جهان در دوران خشایار شاه ؛ اینجا را کلیک کنی.

مختار بن ابی عبیده ثقفی (از 1 تا 67 هجری قمری/ 622 تا 687 میلادی)

قیام مختار برای «خونخواهی حسین» (از 66 تا 67 هجری قمری) ؛ مزار و زیارت نامه مختار ؛ «آغاز کار شیعیان از سال شصت ویکم بود» ؛ «مختار کیست؟» ؛ «شیعیان ناسزای مختار می گفتند» ؛ «مختار در زندان عبیدالله ابن زیاد (سال شصت؛ آزادی مختار از زندان عبیدالله ابن زیاد بکمک دامادش عبدالله بن عمر ؛ بیعت مختار در مکه با عبدالله ابن زبیر ولایتدار مکه و حجاز (64 ه.ق) ؛ «محاصره اول مکه» ، «جنگ حره» ؛ «سنگباران کردن و سوختن کعبه» (64 ه.ق) ؛ «فراهم آیی قیام سلیمان بن صرد خزاعی» ؛ «مختار در زندان عبدالله بن یزید انصاری» (اواخر 64 ه.ق) ؛ «قیام سلیمان بن صرد خزاعی» ، «قیام توبه گران کوفه برای خونخواهی حسین بر علیه عبیدالله ابن زیاد» (65 ه.ق) ؛ «مُژده فتح و ظفر ، آنچه می خواستید بیآمد» ؛ «مهدی (محمد بن حنیفه یا محمد حنیفه) پسر وصی (علی ابن ابیطالب) ، مرا سوی شما فرستاده» ؛ اینجا را کلیک کنید.

قتل و وصیت الفاروق عمربن الخطاب دومین خلیفه راشدین (اواخر 23 هجری قمری)

چگونگی خواب و وصیت و قتل عمر بن الخطاب از زبان سلمان فارسی ؛ سلمان فارسی مظنون در قتل عمر ، اولین امیرالمومنین مسلمانان ؛ «خروسی سرخ رنگ با چشمهایی وحشت انگیز» در خواب «عمر بن الخطاب» ، فاتح نصف جهان ؛ وصیت عمر بن الخطاب (قبل از ترور) در مسجد مدینه برای فرزندان عربستان و قوم عرب ؛ کاندیداهای عمر برای خلافت بعد از خود ؛ «غنایم کشور ری مساوی با غنایم تیسفون- مداین» ؛ شش ضربه دشنه به عمر بن الخطاب ؛ قتل عام مجوسان بی دفاع مدینه توسط طلحه و دیگر اعراب ؛ قتل موبد پزشک پارسی عمر ؛ اینجا را کلیک کنید.

زبیر ابن عوام (3 دی 1394/ 24 دسامبر 2015)

زبیر حواری محمد رسول الله؛ صفیه مادر زبیر، عمه محمد پیام آور اسلام؛ عوام بن خویلد پدر زبیر، برادر خدیجه بن خویلد، همسر اول محمد پیمبر مسلمانان؛ بهشت جایگاه زبیر ابن عوام؛ امیرالمومنین عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر ابن عوام؛ اینجا را کلیک کنید.

گوت ها ، گوتهای شرقی و غربی ژرمنی نژاد

گوت های شرقی و گوت های غربی در منطقه میان رومانی و اُکرایین ؛ قرن سوم میلادی ، قرن «تهاجمات گوت ها» ؛ اتحادیه قبایل اسکیتی (گوت ها و کارپن ها) ؛ امپراتور روم «اورلیان» «نابودکننده گوت ها» ؛ جدایی میان گوت ها ؛ شاهان گوت های غربی در اسپانیا ؛ شاهان گوت های شرقی ؛ «اُدُاکر» ژرمنی اولین شاه ژرمنی ایتالیا ؛ اینجا را کلیک کنید.

آذربایجان ایران و زبان آذری فارسی

زبان مردم آذربایجان تا عهد شاه عباس بزرگ ، زبان آذری (فارسی) ؛ زبانهای «‌تاتی» و «‌هرزنی» ادامه زبان آذری (فارسی) ؛ ریشه و تبار مردم آذربایجان ایران ؛ ورود طوایف کوچ نشین به آذربایجان (آتروپاتکان) ؛ «آذری ، زبان باستان آذربایجان» ؛ منطقه قره داغ (ارسباران)، هسته اصلى «ناحیه بذ» ؛ روستای «مردان قم» با زبان «تاتی» از بازماندگان «جاويدانيان» اینجا را کلیک کنید.

جاویدان پورشهرک و جاویدانیان و عقایدشان

آذربایجان با نژاد «عجم هاى آذرى» و «جاويدانيه» ؛ «پهلوى» زبان مردم آذربايجان (قرن 3 هجری) ؛ هجوم تیره های ترُکان به آذربایجان (قرن 7 ه.ق) ؛ «جاويدانيان» از ایالات مختلف و از یک نژاد ؛ «خرميّان ابومسلميّه» از سه تژاد ؛ «جاويدانيان» غیر از فرقه هاى «راونديه کاشان و خرميّه ابومسلميّه» ؛ منتظران مهدى (عج) در آذربایجان با پرچم هاى سرخ ؛ اینجا را کلیک کنید.

بلخ ، باکتریا ، باختریا و خاندان برمکیان بلخی

خالدبن برمک و فضل بن سهل ذوالریاستین و برادرش حسن بن سهل ؛ بلخ در تاجیکستان کنونی ؛ «اورانت‌اسپَه» (لهُراسپ) و «ويشت‌اَسپَه» (گشتاسپ)، معروفترين شاهان بلخِ باستان ؛ زرتشت اهل خوارزم ؛ كتاب «گاتا» زرتشت با گويش باختری ؛ هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها از مردم باختريا (بلخ) ؛ حملات اعرب به بلخ (42 و 51 و 75 هجری) ؛ اسكان هزاران خانوار عرب در بلخ توسط ؛ خالد بن برمک» از حكومتگران سنتی بلخ و از شخصیتهای انقلاب ابومسلم در فتح كوفه ؛ خالد برمک رییس خزانه‌داری و مشاور ابوالعباس سفاح خليفه ؛ دخترانِ خالد برمک و خلیفه سفاح خواهران يكديگر ؛ فرجام خاندان برمکیان بلخ و فضل بن سهل ذوالریاستین و برادرش حسن بن سهل ؛ اینجا را کلیک کنید.

بابک خرّمدین و جنبش خرّمدینان

بابک خرّمدین ، شیر کوه " بذ ّ" آذرپاتکان ؛ افشین خیانتگر در خدمت مامون و معتصم ؛ خانواده بابک و خرمدینان اسیر در دستان خلیفه معتصم ؛ پاداش افشین «درم» و «دار» بود ؛ بابک از فرزندان "مطهر" نوه دختری (فاطمه) "ابومسلم خراسانی" ؛ «جاویدان پسر شهرک» رهبر خرمیّه آذربایجان ؛ از عباسیان تا پایان جنبش مقاومت خرّمدینان (از 132 تا 223 هجری قمری/ معادل 750 تا 838 میلادی) ؛ اینجا را کلیک کنید.

جشن مهرگان ، جشن پیروزی داد بر ستم

«جشن مهرگان» در «مهرروز از مهرماه» برابر با 16 مهر در گاهشماری ایرانی ؛ جشن نوروز جشن آغاز تابستان بزرگ ، جشن مهرگان جشن آغاز زمستان بزرگ ؛ پیدایش جشن مهرگان از دوران فريدون پیشدادی بعد از پیروزی بر ضحّاک ؛ گفته های بزرگان در مورد جشن مهرگان ؛ چگونگی برپایی جشن مهرگان در گذشته و امروزه ؛ مهرگان بر همه خجسته باد ؛ اینجا را کلیک کنید.

ابومسلم خراسانی

مقاومت ملّی ایرانیان در مقابل اسارت عقیدتی تازیان ؛ ابومسلم خراسانی و قیام دینی- ملّی ؛ ابومسلم پسر ونداد هرمز و از نوادگان رهام پسر گودرز از پهلوانان بزرگ شاهنامه ؛ اختلافات شديد ميان قبايل عرب ؛ رقابت نصربن سيار و کرمانی سردسته فرقه يماينين در خراسان ؛ تفرقه ابومسلم در میان اعراب خراسان ؛ نبرد سرنوشت ساز هواداران بنی عباس با سپاهیان اموی ؛ دسیسه های ابوالعباس سفاح و برادرش ابوجعفر منصور برعلیه ابو مسلم ؛ قتل ابومسلم خراسانی توسط ابوجعفر منصور خلیفه دوم عباسی ؛ قیام سنباد مجوسی زرتشتی (فیروز اسپهبد) در پی کُشتن ابومسلم خراسانی ؛ بازماندگان ابومسلم خراسانی ؛ فاطمه مقتدای گروه فاطمیه ؛ بابک خرمدین نواده فاطمه ؛ اینجا را کلیک کنید.========== ========== ========== ========== ========== ==========

سایت خانه و خاطره به مدیریت رضا زینتی (سروش آذرت) ؛ ( 10 مهرماه 1397/ 2 اکتبر 2018 میلادی)

آدرس ایمیل: (info@zinati.eu) ،( rzinati@web.de )

========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========