با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

پاپ های مسیحیان کاتولیک و سرگذشت مختصری از آنان

قبل از اینکه به لیست و اسامی پاپ های مسیحیان کاتولیک و سرگذشت کوتاهی از بعضی هاشون بپردازم لازم میدانم نگاهی داشته باشیم به اعداد لاتینی-رومی و اینکه چگونه نوشته و خوانده میشوند.

 

اعداد لاتینی-رومی (اعداد لاتینی با علامتها و نشانهای اعداد رومی)

 

I (1) - II (2) - III (3) - IV (4) - V (5) - VI (6) - VII (7) - VIII (8) - IX (9) - X (10).

 

XI (11) - XII (12) - XIII (13) - XIV (14) - XV (15) - XVI (16) - XVII (17) - XVIII (18) - XIX (19) - XX (20).

 

X (10) - XX (20) - XXX (30) - XL (40) - L (50) - LX (60) - LXX (70) - LXXX (80) - XC (90) - C (100).

 

C (100) - CC (200) - CCC (300) - CD (400) - D (500) - DC (600)- DCC (700)- DCCC (800)- CM (900)- M mille (1000).

 

پاپ های مسیحیان کاتولیک

Lista dei papi (Papa) ; List of popes (Pope) ; Liste der Pδpste (Papst)

 

Masolino da Panicale: Petrus predigt, 1426 - 1427, Fresko in der Cappella Brancacci der Kirche Santa Maria della Carmine in Florenz St Peter (PETRUS); پُطروس مقدس در حال موعظه

 

1- St Peter (PETRUS)

(33 – 64/67)

 

نام اصلی پُطروس مقدس، اولین پاپ کلیسای کاتولیک (از 33 تا 64 یا 67 میلادی)، سیمون یا شمعون به عبری بود. سیمون در یک خانواده یهودی بدنیا آمد و تاریخ دقیق تولد او معلوم نیست. او ماهیگیر بوده و با همسرش در «کافرنوم» زندگی میکرد. برادرش اندریاس از شاگردان یحیی تعمید کننده (یحیی یا یوهانس کسی بود که عیسی مسیح را در آب رودخانه اردن غسل تعمید داد) و با سیمون(پُطروس مقدس) از اولین شاگردان عیسی مسیح بود.(انجیل مارکوس) هنگامیکه عیسی مسیح میخواست از روی دریاچه «گانِزارت» گذر کند پُطروس به شک افتاد زیرا میترسید در آب دریاچه غوطه ور گردد. بعد از نجات (احتمالا نجات از شکاکیت) در مقابل عیسی مسیح زانو زد و او را «پسر خدا» خطاب کرد.(انجیل ماتیوس) پُطروس بهمراه یوهانس و یاکوب مسن و در کنار موسی و الیاس (از پیغمبران یهود)، بر بالای کوه تابور از شاهدان معراج عیسی مسیح بود.(انجیل ماتیوس) و بهنگامیکه عیسی مسیح در حال شستن پاهای اصحاب بود او خود را شایسته این کار عیسی مسیح ندانست.(انجیل یوهانس) او همچنین اولین کسی بود که شاهد زنده شدن و قیام عیسی مسیح از دنیای مردگان بود. پُطروس(یا پطری) بعد از بصلیب کشیدن عیسی مسیح به روستای خویش بازگشت و به ماهیگیری پرداخت تا اینکه دوباره عیسی مسیح بر او و دیگر شاگردان ظاهر شد و مانند مراسم «شام آخر» میان آنان نان و ماهی تقسیم کرد.(انجیل یوهانس) تکالیف پُطروس برای آینده و اشاعه مسیحیت بهنگام ماهیگیری توسط عیسی مسیح به او ابلاغ شد(انجیل لوکاس) و کلید «مُلک آسمان» یا «بهشت مسیحیت» نیز به او داده شد. او در روایات مردمی نیز «حافظ و دربان بهشت» است. عیسی مسیح او را «صخره» خطاب میکرد که به یونانی برابر با «پُطروس» است و اینکه ؛ او بر صخره اش کلیسا را بنا خواهد کرد.(انجیل ماتیوس) و روز قبل از بصلیب سدن عیسی مسیح، در جمع اصحاب سرورش خطاب به او میگوید؛ به ایمان برادرانت قوت بیشتری را بده.(انجیل لوکاس) و بره ها را به چراگاه ها ببر.(انجیل یوهانس) و سپردن همین تکالیف توسط عیسی مسیح به پُطروس بود که باعث شد تا «جانشینان پُطروس قدیس» در روم به عمق وسعت تکالیف خود پی  ببرند. پُطروس برای موعظه های تاثیرگذارش معروف بود و گفته میشود او در کنار یاکوب مسن یا کبیر  معلولی را شفا بخشید(یاکوب مسن یا کبیر یا «یعقوب برادر یوهانس»، و از او بنام اولین شهید در بین اصحاب عیسی مسیح نام برده میشود. او در سال 43 میلادی در اورشلیم و در دوره پادشاهی «هیرودیس اگریپا اول» به شهادت رسید).(سرگذشت اصحاب) او همچنین «کورنیلیوس»، افسر قشون رومی در اورشلیم و اولین غیریهودی را غسل تعمید داد.(سرگذشت اصحاب) پُطروس بعد از سرزمین مقدس، در آنتیوخیا (آنتاکیا) به اشاعه دین مسیحیت پرداخت و در آنجا بانی اولین انجمن غیریهودیان مسیحی شد.(سرگذشت اصحاب) بعد از گردن زدن و شهادت یاکوب کبیر(اولین شهید از اصحاب مسیح) توسط هیرودیس اگریپا اول، پُطروس به اورشلیم بازگشت و بدستور شاه به زندان انداخته شد اما در زندان فرشته ای ظاهر بر او ظاهر شد و زنجیرها از پاهای پُطروس گشوده شدند و او بدون مزاحمت از کنار جلادان زندان گذر کرد.(سرگذشت اصحاب) پُطروس بهمراه یوهانس و «یاکوب برادر آقا=سرور» از اولین رهبران جامعه یهودیان مسیحی اورشلیم بودند(در کتاب مقدس یا در انجیل ها، «یاکوب برادر آقا یا سرور» که منظور از سرور «عیسی مسیح» است، از این یاکوب بعنوان برادر عیسی مسیح و یا آنطوریکه کاتولیکها میگویند پسرعمو یا پسرعمه عیسی مسیح (در انجیل مارکوس و نامه های گالاتر) نام برده میشود. اما به گمانی، «یاکوب برادر سرور» بصورت سمبُلیک یکی از پیروان مرد است که با عیسی مسیح اخوت برادری بسته اند و بهمین خاطر او را در راس برادران سرور گذاشته اند و از طرفی دیگر با توجه به سرگذشت مریم مقدس و ویژگی زایمان او، عیسی مسیح نمیتوانسته برادر تنی داشته باشد).(سرگذشت اصحاب) از پُطروس و یاکوب برادر سرور و یوهانس همچنین بعنوان «ستون های کلیسا» نام برده میشود.(نامه های گالاتر) پُطروس حتی در زمان وفات مریم مقدس در سال 48 میلادی در کنار او بود.(اسطوره های طلایی) در رابطه با اشاعه مسیحیت در میان امپراتوری روم که مردمانش بیشتر به طبیعت و به انواع مختلف خدایان معتقد بودند، پُطروس نظرش این بود که فقط یهودیان میبایستی به آیین مسیحیت ارشاد شوند و در مقابل «یاکوب برادر سرور»، که خود و پدر ثروتمند یونانیش زمانی از شهروندان و کارگزاران امپراتور روم بودند و خود یاکوب حتی مسئول تعقیب و آزار رساندن مسیحیان در اورشلیم و داماسکوس(دمشق) بود تا اینکه در سفری به داماسکوس سوریه، عیسی مسیح بر او ظاهر شد و او از آن زمان به مسیحیت روی آورد، در مقابل نظرات پُطروس معتقد بود بایستی مسیحیت را در اروپا رواج داد و این ستون دیگر کلیسا، یوهانس بود که میبایستی پُطروس را قانع کند تا ملتهای دیگر بجز یهودیان بهتر میتوانند پشتیبان و پیروان آیین مسیحیت شوند و تجربه آیندگان نشان داد که چگونه حق با «یاکوب برادر سرور» بود. در آموزشهای کاتولیکی، پُطروس در سال 43 میلادی توسط کشتی راهی جنوب ایتالیا و «سانتا دی ماریا لوکا» شد و مردم آنجا را که به خدایان روم و خدای زن «مینروا» اعتقاد داشتند تحت تاثیر موعظه های خود قرار داده و آنان به مسیحیت گرویدند و این شهر را «ماریا» نام نهادند و بر روی خرابه های «معبد مینروا»، کلیسایی را بنا نمودند که اولین کلیسا در ایتالیا و اروپا بحساب میآید. پُطروس همچنین با اشاعه مسیحیت در روم، اولین جامعه مسیحی در روم را بنیان نهاد و در دوران امپراتوری نرون (از 54 تا 68 میلادی) به شهادت رسید.

 

چگونگی شهادت پُطروس قدیس

 بنا بر روایات از «نامه اول کلمنس یکم»، سومین پاپ کلیسای کاتولیک از 88 تا 97 میلادی؛ پُطروس و پائولوس همدیگر را در روم دیدند و با همیاری هم باعث شدن تا "سیمون ساحر" یا جادوگر هنرمند دربار امپراتور نرون گمان کند که میتواند پرواز کند و در حین عمل پرواز کردن کشته میشود. نرون که ساحر هنرمند خود را از دست داده بود دستور داد تا پُطروس و پائولوس را دستگیر کرده و به زندان افکنند تا اعدام شوند. اما دوستان آنها کمک میکنند تا پُطروس از زندان فرار کند. او در حین فرار از دروازه روم و در محلی که امروزه کلیسای مریم مقدس در پالمیز قرار دارد به «کریستوس» (عیسی مسیح) برخورد که بار دیگر قیام کرده بود (قیام از دنیای مردگان).

 

"کوُ وادیز، دوُمین"،

پُطروس با دیدن سرورش از او سوال میکند: "کوُ وادیز، دوُمین"، "کجا میروی، سرورم؟"؛ و عیسی مسیح جواب میدهد؛ "میروم به روم تا بار دیگر بصلیب کشیده شوم". بعد از جواب دادن عیسی مسیح بود که پُطروس تصمیم میگیرد به زندان بازگردد تا تسلیم سرنوشتی شود که در انتظارش بود. پُطروس بعد از تصمیمش، "سرورش" را می بیند که در میان ابرهای آسمان ناپدید میشود. پُطروس بعد از بازگشت به زندان و قبل از اعدام شدن از نرون میخواهد تا او را وارونه بر صلیب به میخ بکشند (سر پایین و پاها رو به بالا)،  زیرا او در آن مقامی نیست تا مانند سرورش عیسی مسیح بصلیب کشیده شود. بدین ترتیب و بر طبق روایات در همین محل امروزه "کلیسای بزرگ پیتر یا پُطروس" در واتیکان رم (و یا در محلی که امروز "کلیسای پیترو مقدس در مونتوریو" قرار دارد)، پُطروس بطور وارونه بصلیب کشیده شد و به شهادت رسید.(نامه اول کلمنس یکم) امروزه گفته میشود قبر پُطروس قدیس در محرابه های زیرزمین کلیسای بزرگ پیتر (پُطروس) در واتیکان رم قرار دارد. بنابر موافقت واتیکان اکتشافاتی در سالهای 1940 تا 1949 و 1951 میلادی از محرابه های زیرزمین کلیسای پیتر بعمل آمد و نتیجه اکتشافات که کشف قبر پُطروس قدیس بود به اطلاع افکار عمومی رسید که با خوشحالی مسیحیان مواجه شد اما مورد تایید عالمان باستان شناسی قرار نگرفت. سپس از 1953 تا 1958 و 1965 میلادی بار دیگر اکتشافات بعمل آمد و در نتیجه، آنچه را که حتی امروزه میتوان در زیرزمین کلیسای پیتر بازدید و مشاهده کرد، کشف و یافتن تعدادی قبر از مسیحیان و مقامات بالای کلیسا و قبری بدون باقی مانده پیکر انسانی که تعلق به بعد از قرن اول میلادی دارد با سنگ قبری برای یادبود کسی در سال 140 میلادی که بنا بر گفته کاشفان این سنگ قبر یادبود تعلق به پُطروس قدیس دارد.

 

وارثین «صندلی پیتری»

عده ای از کلیسای کاتولیک روم بعدها با توجه به نقشی که پُطروس بعد از بصلیب کشیدن عیسی مسیح در «سرزمین مقدس» و در روم داشته، تمامی بیشوف های روم و پاپ ها کلیسای کاتولیک را از نسل پُطروس قدیس میدانند که روی «صندلی پیتری» می نشینند و بایستی حاکمیت تمامی دنیا و شاهان و رعیت ها در انحصارشان باشد. از جمله مبشرین این عقیده پاپ گریگور هفتم (از 1073 تا 1080 میلادی) است. او این ایده را از پاپ گریگور اول (از 590 تا 604 میلادی) داشته. طبیعیست این ایده با مخالفت دیگر هم نوعان و شاخه های مختلف مسیحیت مواجه شود که شد. روز یادبود پُطروس قدیس پیش کاتولیک ها، اوانگلیست ها (پروتستان ها)، آنگلیکان ها، ارُتدُوکس ها، و کلیسای کپُتی مصر روز 29 یونی (تیرماه) است. ضمنا روز یادبود پُطروس قدیس پیش کلیسای آرامی ها در 29 یونی و 29 اکتبر و 25 و 28 دسامبر، و پیش ارُتدُوکس های سوریه 29 یونی و 11 ژانویه میباشد. 

      

Linus Linus Papst

2- Linus (64/67(?) – 76/79)

3- Anaklet I. (Anacletus) (76/79(?) – 88/92)

4- Klemens I. (88-97)

5- Evaristus (97-105)

6- Alexander I. (105-115)

7- Sixtus I. (115-125)

8- Telesphorus (125-136)

9- Hyginus (136-140)

10- Pius I. (140-155

11- Anicetus (155-166)

12- Soter (166-175)

13- Eleutherius t (175-189)

14- Viktor I. (189-198)

15- Zephyrinus (198-217)

16- St Callixtus I. (Callistus/ 217-222 / 223)

17- St Urban I. (222 / 223- 230)

18- St Pontian (230-235)

19- St Anterus (235-236)

20- St Fabian (236-250)

21- St Cornelius (251-253)

22- St Lucius I. (253-254)

23- St Stephen I. (254-257)

24- St Sixtus II. (257-258)

25- St Dionysius (259-268)

26- St Felix I. (269-274)

27- St Eutychian (275-283)

28- St Caius (283-296)

29- Marcellinus (296-304)

30- Marcellus I. (308-309)

 Eusebius

31- Eusebius (310)

32- Miltiades (311-314)

33- Silvester I. (314-335)

34- Markus (336)

35- Julius I. (337-352)

36- Liberius (352-366)

37- Damasus I. (366-384)

38- Siricius (384-399)

39- Anastasius I. (399-401)

40- Innozenz I. (402-417)

41- Zosimus (417-418)

42- Bonifazius I. (418-422)

43- Cφlestin I. (422-432)

44- Sixtus III. (432-440)

 

 Leo I.

45- Leo I. (440-461)

45- Hilarus (461-468)

46- Simplicius (468-483)

47- Felix III. (483-492)

48- Gelasius I. (492-496)

49- Anastasius II. (496-498)

50- Symmachus (498-514)

51- Hormisdas (514-523)

52- John I. (523-526)

53- Felix IV. (526-530)

54- Boniface II. (530-532)

55- John II. (533-535)

56- Agapetus I. (535 536)

57- Silverius (536-537)

58- Vigilius (537- 556)

59- Pelagius I. (556- 561)

60- John III. (561- 575)

61- Benedict I. (575- 579)

62- Pelagius II. (579- 590)

63- Gregory I. (590- 604)

64- Sabinian (604- 607)

65- Boniface III. (607- 608)

65- Boniface IV. (608- 615)

66- Deusdedit (615- 619)

67- Boniface V. (619- 625)

68- Honorius I. (625- 640)

69- Severinus (640)

70- John IV. (640-642)

71- Theodore I. (642-649)

72- Martin I. (649- 655)

73- Eugene I. (655- 657)

74- Vitalian (657- 672)

75- Adeodatus (672- 676)

76- Donus (676- 678)

77- Agatho (678-682)

78- Leo II. (682- 684)

79- Benedict II. (684-685)

80- John V. (685-686)

81- Conon (686-687)

82- Theodore II. (687)

83- Paschal (687)

84- Sergius I. (687-701)

85- John VI. (701-705)

86- John VII. (705-708)

87- Sisinnius (708)

88- Constantine (708- 715)

89- Gregory II. (715-731)

90- Gregory III. (731-741)

91- Zachary (741-752)

92- Stephen II. (752-757)

93- Paul I. (757-767)

94- Constantine II. (767-768)

95- Philip (768)

96- Stephen III. (768-772)

97- Adrian I. (772-795)

98- Leo III. (795-816)

99- Stephen IV. (816-817)

100- Paschal I. (817-824)

101- Eugene II. (824-827)

102- Valentine (827)

103- Gregory IV. (824-844)

104- John VIII. (844)

105- Sergius II. (844-847)

106- Leo IV. (847-855)

107- Joan (855)

108- Benedict III. (855)

109- Anastasius III. (855-858)

110- Nicholas I. (858-867)

111- Adrian II. (867-872)

112- John VIII. (872-882)

113- Marinus I. (882-884)

114- Adrian III. (884-885)

115- Stephen V. (885-891)

116- Formosus (891-896)

117- Boniface VI. (896)

118- Stephen VI. (896-897)

119- Romanus (897)

120- Theodore II. (897-898)

121- John IX. (898-900)

122- Benedict IV. (900- 903)

123- Leo V. (903)

124- Christopher (903- 904)

125- Sergius III. (904- 911)

126- Anastasius III. (911- 913)

127- Lando (913- 914)

128- John X. (914- 928)

129- Leo VI. (928- 929)

130- Stephen VII. (929- 931)

131- John XI. (931- 936)

132- Leo VII. (936- 939)

133- Stephen VIII. (939- 942)

134- Marinus II. (942- 946)

135- Agapetus II. (946- 955)

136- John XII. (955- 963)

137- Leo VIII. (963- 964)

138- Benedict V. (964- 965)

139- John XIII. (965- 973)

140- Benedict VI. (973)

141- Donus II. (973- 974)

142- Boniface VII. (974)

143- Benedict VII. (974- 983)

144- John XIV. (983- 985)

145- John XV. (985- 996)

146- Gregory V. (996- 997)

147- John XVI. (997- 999)

148- Sylvester II. (999- 1003)

149- John XVII. (1003)

150- John XVIII. (1003- 1009)

151- Sergius IV. (1009- 1012)

152- Benedict VIII. (1012)

153- Gregory VI. (1012- 1024)

154- John XIX. (1024- 1032)

155- Benedict IX. (1032- 1045)

156- Sylvester III. (1045)

157- Benedict IX. (1045)

158- Gregory VI. (1045- 1046)

159- Clement II. (1046- 1047)

160- Benedict IX. (1047- 1048)

161- Damasus II. (1048- 1049)

162- Leo IX. (1049- 1055)

163- Victor II. (1055- 1057)

164- Stephen IX. (1057- 1058)

165- Benedict X. (1058)

166- Nicholas II. (1058- 1061)

167- Alexander II. (1061)

168- Honorius II. (1061-1073)

 

 هاینریش چهارم (از 1050 تا 1105 میلادی) و پاپ گریگور هفتم؛  

 

169- Gregory VII. (1073- 1080)

هاینریش چهارم با پای برهنه بهنگام سرما و برف و در لباس گناهکاران در مقابل گریگور هفتم در "قلعه کانوسا" (25 تا 28 ژانویه 1077 میلادی)؛ از سخنان پاپ گریگور هفتم: "رابطه پاپ با رعیت مثل رابطه زمین و ماه است و ماه نورش را از زمین میگیرد."

 (ادامه دارد)

  

170- Clement III. (1080- 1086)

171- Victor III. (1086- 1088)

172- Urban II. (1088- 1099)

173- Paschal II. (1099- 1100)

174- Theodoric (1100- 1102)

175- Albert (1102- 1105)

176- Sylvester IV. (1105- 1118)

177- Gelasius II. (1118)

178- Gregory VIII. (1118- 1119)

179- Callistus II. (1119- 1124)

180- Honorius II. (1124)

181- Celestine II. (1124- 1130)

182- Innocent II. (1130)

183- Anacletus II. (1130- 1138)

184- Victor IV. (1138- 1143)

185- Celestine II. (1143- 1144)

186- Lucius II. (1144- 1145)

187- Eugene III. (1145- 1153)

188- Anastasius IV. (1153- 1154)

189- Adrian IV. (1154- 1159)

190- Alexander III. (1159)

191- Victor IV. (1159- 1164)

192- Paschal III. (1164- 1168)

193- Callistus III. (1168- 1179)

194- Innocent III. (1179- 1181)

195- Lucius III. (1181- 1185)

196- Urban III. (1185- 1187)

197- Gregory VIII. (1187)

198- Clement III. (1187- 1191)

199- Celestine III. (1191- 1198)

200- Innocent III. (1198- 1216)

201- Honorius III. (1216- 1227)

202- Gregory IX. (1227- 1241)

203- Celestine IV. (1241- 1243)

204- Innocent IV. (1243- 1254)

205- Alexander IV. (1254- 1261)

206- Urban IV. (1261- 1265)

207- Clement IV. (1265- 1271)

208- Gregory X. (1271- 1276)

209- Innocent V. (1276)

210- Adrian V. (1276)

211- John XXI. (1276- 1277)

212- Nicholas III. (1277- 1281)

213- Martin IV. (1281- 1285)

214- Honorius IV. (1285- 1288)

215- Nicholas IV. (1288- 1294)

216- Celestine V. (1294)

217- Boniface VIII. (1294- 1303)

218- Benedict XI. (1303- 1305)

219- Clement V. (1305- 1316)

220- John XXII. (1316- 1328)

221- Nicholas V. (1328- 1334)

222- Benedict XII. (1334- 1342)

223- Clement VI. (1342- 1352)

224- Innocent VI. (1352- 1362)

225- Urban V. (1362- 1370)

226- Gregory XI. (1370- 1378)

227- Urban VI. (1378- 1389) پاپ اوربان ششم در ایتالیا

228- Clemens VII. (1378- 1394) کلمنس هفتم در فرانسه مخالف پاپ اوربان در ناپل بود

229- Boniface IX. (1389- 1404) در ناپل ایتالیا

230- Benedikt XIII. (1394- 1423) مانند کلمنس هفتم مخالف پاپ در ناپل ایتالیا

231- Innocenzo VII. (1404-1406)

232- Gregory XII. (1406-1415)

233- Alexander V. (1409- 1410) از قرن 19 میلادی مخالف پاپ بحساب میآید  

234- Johannes XXIII. (1410- 1415) از قرن 19 میلادی او نیز مخالف پاپ بحساب میآید  

235- Martin V. (1417- 1431)

236- Clement VIII. (1423–1429) او نیز مانند بندیک سیزدهم در فرانسه مخالف پاپ بود

237- Benedikt XIV. (1425–1430)

238- Eugene IV. (1431–1447)

239- Felix V. (1439–1449) آخرین مخالف پاپ در فرانسه   

240- Nicholas V. (1447–1455)

241- Callistus III. (1455–1458)

242- Pius II. (1458–1464)

243- Paul II. (1464- 1471)

244- Sixtus IV. (1471- 1484)

245- Innocent VIII. (1484- 1492)

246- Alexander VI. (1492- 1503)

247- Pius III. (1503)

248- Julius II. (1503- 1513)

249- Leo X. (1513–1521)

250- Adrian VI. (1522- 1523)

251- Clement VII. (1523- 1534)

252- Paul III. (1534- 1549)

253- Julius III. (1550- 1555)

254- Marcellus II. (1555) فقط 20 روز  

255- Paul IV. (1555- 1559)

256- Pius IV. (1559- 1565)

257- Pius V. (1566- 1572)

258- Gregory XIII. (1572- 1585)

259- Sixtus V. (1585- 1590)

260- Urban VII. (1590) فقط 12 روز  

261- Gregory XIV(1590- 1591)

262- Innocent IX. (1591) دو ماه و یک روز 

263- Clement VIII. (1592- 1605)

264- Leo XI. (1605) فقط 26 روز  

265- Paul V. (1605- 1621)

266- Gregory XV. (1621- 1623)

267- Urban VIII. (1623- 1644)

268- Innocent X. (1644- 1655)

269- Alexander VII. (1655- 1667)

270- Clement IX. (1667- 1669)

271- Clement X. (1670- 1676)

272- Innocent XI. (1676- 1689)

273- Alexander VIII. (1689- 1691)

274- Innocent XII. (1691- 1700)

275- Clement XI. (1700- 1721)

276- Innocent XIII. (1721- 1724)

277- Benedict XIII. (1724- 1730)

278- Clement XII. (1730- 1740)

279- Benedict XIV. (1740- 1758)

280- Clement XIII. (1758- 1769)

281- Clement XIV. (1769- 1774)

282- Pius VI. (1775- 1779)

283- Pius VII. (1800- 1823)

284- Leo XII. (1823- 1829)

285- Pius VIII. (1829- 1830)

286- Gregory XVI. (1831- 1846)

287- Pius IX. (1846- 1878)

288- Leo XIII. (1878- 1903)

289- St. Pius X. (1903- 1914) از 1954 میلادی معروف به پیوس قدیس- آخرین پاپی که تا به امروز قدیس شناخته شده است  

290- Benedict XV. (1914- 1922)

291- Pius XI. (1922- 1939)

292- Pius XII. (1939- 1958)

293- John XXIII. (1958- 1963)

294- Paul VI. (1963- 1978)

295- John Paul I. (1978) فقط 33 روز  

296- John Paul II. (1978- 2005) اولین پاپ از لهستان که قراره قدیس شناخته شود  

297- Benedict XVI. (2005- 28 Fenruar 2013) هشتمین پاپ آلمانی که بعلت کدورت سنی استعفاء داد

298- Franziskus (2013- …) اولین پاپ از آرژانتین و آمریکای لاتین

 

Quelle; منابع

- “archelaos.com“.

- “it.wikipedia.org”.

- “heiligenlexikon.de”.

- „ another-view-on-history.de“.

- “planet-wissen.de“.

 

....... .........  ............   ...............    .................

..................  .................   ...............   ...............    ............

 

با تشکر از سایتهای " archelaos.com" ، " it.wikipedia.org" و "heiligenlexikon.de" و " another-view-on-history.de" و " planet-wissen.de " / سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ 3 آبان ماه 1392 / 26 اکتبر 2013 میلادی/