با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

  

 

..................  .................   ...............   ...............    ............

 

با تشکر از کمال علوی مطلق/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت / اردیبهشت ماه 1391 خورشیدی/ 2012 میلادی/