با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

عالیجناب گور اوُزلی

 

Sir Gore Ouseley / نگاره از ویکی پدیا و با تشکر؛

 

سر گور اوزلی وزیر مختار انگلیس Sir Gore Ouseley (دوران فتحعلیشاه)

(از 6 دسامبر 1770 تا 18 نوامبر 1844 میلادی)

 

سر گور اوزلی از فعالين نامدار مستعمراتی بريتانياست. او در سال 1788 میلادی به عنوان تاجر به هند رفت و به خدمت سعادت علی خان، نواب اود (1791 تا 1808 میلادی) درآمد. عالیجناب گور اوزلی در سال 1805 م. به انگلستان بازگشت و در سال 1808 بارونت شد.

 

سر گور اوزلی از گردانندگان لژهای ماسونی انگليس

سر گور اوزلی ، که خود از گردانندگان لژهای ماسونی انگليس بود ، در جريان اقامت نه ماهه ابوالحسن خان ایلچی، خواهر زاده ابراهم خان کلانتر شیرازی ، در لندن، او را به عضويت فراماسونری درآورد.

 

سر گور اوزلی وزیر مختار انگلیس در ایران

در 5 مه 1811‌ میلادی سر اوزلی به عنوان فرستاده فوق‌العاده و وزير مختار دربار بريتانيا در ايران به همراه ابوالحسن شيرازی وارد بندر بوشهر شد و در 11 نوامبر به حضور فتحعلی شاه در تهران رسيد.

 

امضای پيمان مارس 1812‌ میلادی و معاهده گلستان اکتبر 1813 میلادی

او کمی بعد پيمان مارس 1812‌ م./ صفر 1227 ‌ق. ايران و انگليس را منعقد نمود. سر گور اوزلی ، به همراه ابوالحسن خان ایلچی ، در جنگ‏های ايران و روسيه نقشی فعال و مرموز ايفا نمود و معاهده گلستان (12 اکتبر 1813‌ م./ 29 شوال 1228‌ ق.) با ميانجيگری او ميان دو دولت ايران و روسيه منعقد شد. طرف ايرانی امضاء ‌کننده اين پيمان ميرزا ابوالحسن خان شيرازی بود. تکاپوی سر اوزلی در اين ماجرا به شکلی آشکار به سود روسيه (متحد انگلستان در جنگ بر علیه فرانسه ناپلئونی) بود و به اين دليل در مسير بازگشت به لندن (اوت 1814 م.) آلکساندر اول ، تزار روسيه، او را مورد التفات قرار داد.

 

سر گور اوزلی عضو شورای خصوصی مشاورين پادشاه انگليس

سر گور اوزلی در سال 1820 میلادی بعضویت شورای خصوصی مشاورين پادشاه انگليس درآمد.

 

بنيانگذار انجمن آسيایی سلطنتی

او از شرق‌ شناسان نامدار انگليس و از بنيانگذاران انجمن آسيایی سلطنتی است.

 

.................. ................. ............... ...............

 

حسين قلی خان برادر فتحعلی شاه

(از 1291 تا 1217 قمری)

Vollbild anzeigenحسين قلی خان (برادر فتحعلی شاه و حسینعلی فرمانفرما)؛

 

حسینقلی خان، برادر فتحعلی شاه (با حسینعلی میرزا، سه پسران حسین قلی خان جهانسوز برادر آغا محمد خان قاجار) و شش سال کوچک ‌تر از فتحعلیشاه بود. حسین قلی خان در ربيع‌الاوّل 1212 قمری به جای محمد علی ميرزا دولتشاه ، پسر ارشد فتحعلی شاه ، حاکم فارس شد. او در 1213 ق. عليه برادرش فتحعلی شاه شورش کرد و ميرزا نصرالله علی‌آبادی مازندرانی، وزير فارس، و آقا محمد زمان، کلانتر شيراز و برادر ابراهيم خان کلانتر شیرازی صدراعظم فتحعلی شاه، را کور کرد و ميرزا جانی فسایی ، کفيل مملکت فارس، را در زندان مسموم کرد و کشت. اين بار برادرش فتحعلی شاه او را بخشيد ولی سرانجام او را کور و مقتول نمود....

 

مریم از زنان آغا محمد خان و همسر فتحعلی شاه

ضمنأ گفته میشود شاه بيگم خانم یکی از دختران فتحعلی شاه از زن يهوديش، به نام مريم خانم بود. مريم خانم از زنان آغا محمد خان قاجار بود كه به دليل زيبایی بسيار مورد توجه فتحعلی شاه و برادرش حسينقلی خان قاجار قرار گرفت و یکی از عوامل عمده اختلاف بين آن دو گرديد ....

 

(نیلوفر کسری از موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در مقاله ضیاءالسلطنه).

 

فتحعلی شاه بدون تاج

 

حسین قلی خان و ظهور حضرت صاحب‌الزمان

به نوشته‌ بامداد در شرح حال رجال ایران: حسین قلی خان برای موقع ظهور حضرت صاحب ‌الزمان (ع)، شمشير و سپر و کلاه‌ خود درست کرده و در خزانه حضرت معصومه گذاشته که هر وقت حضرت ظهور کرد شمشير و سپر و کلاه ‌خود او را به کار برد.

به ‌نوشته بامداد ، در زمان تأليف کتاب او، اين شمشير و سپر و کلاهخود موجود بود.

 

(بامداد، شرح حال رجال ايران(

 

معنی گلین خانم

فتحعلی شاه برای هر يک از پسران خود يک زن دائم از خاندان‌های سرشناس ايران می‌گرفت که به گلين خانم، یعنی "عروس رسمی خاقان"، ملقب بود.

 

.................. ................. ............... ............... ............

 

با تشکر از ویکی پدیا به زبان آلمانی و نیلوفر کسری از سایت "موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران" و بامداد / سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ آبانماه 1391 خورشیدی/ 2012 میلادی