با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

روز 25 آبان 1224 خورشیدی ( 16 نوامبر 1846 میلادی) ، روز خواندن سنگ نبشته های داریوش بزرگ

روز خواندن "سند مالكيت ميهن ما" توسط عالیجناب هنری راولینسون Sir Henry C. Rawlinson

 

Sir Henry C. Rawlinson / تصویر از دائره المعارف جهان نوین

 

عالیجناب هنری راولینسون

(از سال 1810 تا سال 1895 میلادی)

 

روز 25 آبان 1224 خورشیدی ( 16 نوامبر 1846 میلادی)، روز خواندن "سند مالكيت ميهن ما"

توسط عالیجناب هنری راولینسون Sir Henry C. Rawlinson

روز 16 نوامبر 1846 را روزی نوشته اند كه سر هنری راولينسونSir Henry C. Rawlinson موفق به خواندن خطوط میخی سنگنبشته داريوش بزرگ در بيستون شد و آن را ترجمه كرد. اين سنگنبشته مربوط به سال 519 پيش از ميلاد (2 هزار و 525 سال پيش) است كه حدود جغرافيایی ايران در آن مشخص شده و سند مالكيت ميهن ما بشمار می رود. ایران تنها كشور جهان است که دارای چنين سند تاریخی میباشد. راولينسون از دهه 1830 میلادی تلاش خود را براي خواندن كتيبه های (خط میخی) ايران باستان آغاز كرده بود. وی كه بر زبان فارسی مسلط بود قبلا آتاشه نظامی انگلستان در ايران بود و مطالعه تاريخ ايرانيان وی را علاقه مند به ايران كرده بود. پيش از او، Grotenfend گروتنفند آلمانی دست به چنين تلاشی زده بود ولی موفق به خواندن كامل متون نشده بود و معنای برخی از كلمات را حدس زده بود. راولينسون متوجه شده بود كه كتيبه ها به سه خط نوشته شده اند و از متن ساده تر و كوتاهتر آغاز كرده بود. در اين متن، وی به كلماتی برخورد كرده بود كه در كتيبه های میخی تخت جمشيد و نقاط ديگر ايران وجود داشت و حدس زده بود كه نام های خاص هستند و با يافتن حروف مشترک كلماتی چون داريوش، هيشتاسب (نام پدر داريوش)، آريا مازس، خشايارشا، پارسو (واو مفتوح = پارسوا)، هخامنشی و ... موفق به خواندن سنگنبشه ها (کتیبه ها) شد كه اوج تمدن، مديريت و دانش ايران باستان را به جهانيان بازتاب داد. راولينسون كه سالها عمر خود را صرف كشف حروف و خواندن كتيبه های ايران باستان كرد، در سال 1810 میلادی در Chadlingtonچادلينگتون انگلستان به دنيا آمده بود و در سال 1895 میلادی درگذشت. روانش شاد باد.

 

...... ......... ............ ............... ..................

 

 

 

آآ آآ

 

آرزوی داريوش/ دعای داریوش

در يك كتيبه اش كه اهورامزدا (خدای بزرگ) ايران را از دروغ و خشكسالی بركنار دارد، در جهان از اهميت ويژه برخوردار است.

 

پرچم تاجیکستان

 

قیام تاجیکهای پارسی در سال 1930 میلادی/ با رهبری پدر احمد شاه مسعود/ برعلیه استالین روسی

 

تصویر از وب سایت یادداشتهایی از غرب

 

تاجیکهای پارسی

سند مالکیت میهن ایرانی و شرح ساتراپی های(ایالتهای) ايران، باعث بپاخيزی مسلحانه تاجيكهای پارسی (تاجیکستان در آسيای مركزی) بر ضد استالين در دهه 1930 میلادی شد كه خواهان پيوستن به ايران و افغانستان شده بودند و پدر احمدشاه مسعود از سران اين قيام بود كه بعدا به افغانستان پناهنده شد.

در كتيبه بيستون، "فرارود" (تاجیکستان در "فرارود" بود) يك ساتراپی ايران قلمداد شده است و تاجيكهای ساكن آنجا از سالهای پیش تا به امروز از زبان پارسی و فرهنگ ايرانی خود پاسداری كرده اند و میکنند و با آرزوی بهروزی و پیروزی بیشتر از برای آنان.

(منبع: از سایت گفتار نما. کام)

 

.................. ................. ............... ............... ............

 

با تشکر از سایت "گفتارنما.کام" و سایت "دائره المعارف جهان نوین" / سایت خانه و خاطره/ آتوسا شهریاری/ دیماه 1389 خورشیدی/ ژانویه 2011 میلادی/