با سلام.

به سایت خانه و خاطره حوش آمدید.

 

ميرزا جهانگيرخان شیرازی (جهانگیرخان صوراسرافی) و علی اکبر دهخدا

 

 میرزا جهانگیرخان شیرازی ملقب به جهانگیرخان صوراسرافیل

 

ميرزا جهانگيرخان شیرازی (جهانگیرخان صوراسرافی)

جهانگير شیرازی فرزند رجبعلی شیرازی در خانواده ای فقیر و در شهر شيراز تولّد یافت و تحت تعليم و تربیت عمه اش قرار گرفت و توانست در تهران در مدرسه دارالفنون به تحصيل بپردازد. میرزا جهانگیرخان معروف به جهانگیرخان شیرازی یا جهانگیرخان صوراسرافیل روزنامه نگار دوره مشروطیت ایران و از مریدان حاج شیخ هادی نجم‌آبادی بود. او مشروطه‌خواهی سرسخت بود.

 

روزنامه صوراسرافیل

میرزا جهانگیرخان روزنامه صوراسرافیل را با سرمایه میرزا قاسم خان تبریزی و با همکاری میرزا علی‌اکبر خان قزوینی (دهخدا) منتشر می‌کرد که ميرزا قاسم خان تبریزی هم بعدأ لقب (صوراسرافيل) يافت و وکيل و وزير هم شد.  

ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل در حمله به محمد عليشاه و حکومت استبدادی مطالب مفصلی می نوشت و بسیار مورد توجه مردم بود و در ميان احرار هم مقامى ارجمند پيدا نمود. محمد علیشاه قاجاری نیز کينه او و دیگر آزادیخواهان را به دل گرفت بود.

 

بتوپ بستن مجلس اول مشروطه/ سوم تیرماه 1287 خورشیدی

زمانى كه در سوم تیر ماه 1287 خورشیدی مجلس اول مشروطه به فرمان محمد عليشاه به توپ بسته شد جهانگیرخان صوراسرافیل نيز به همراه سیّد عبدالله بهبهانى، سیّد محمد طباطبايى، خويى، حكيم الملك، مستشارالدوله، ممتازالدوله، بهاء الواعظين، قاضى قزوينى، حاج ميرزا ابراهيم آقا، داوود خان على آبادى، على اكبر ارداقى و ملك المتكلمين با سوراخ كردن ديوار مجلس خود را به پارک امين الدوله رساندند.

محسن خان امين الدوله به سیّد عبدالله بهبهانى و سیّد محمد طباطبايى و چند تن دیگر پناه داد ولى ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و ملك المتكلمين و دو سه نفر ديگر را بيرون كرد و سپس با تلفن به باغشاه زنگ زده آنها را لو داد و متعاقب آن سربازان سر رسيده، دستگيرشان كردند و صوراسرافيل و ملك المتكلمين را در حضور خود محمد عليشاه در باغشاه به دار آویختند.

علامه دهخدا شعر معروف "یاد آر ز شمع کشته" خود را به یاد میرزا جهانگیرخان شیرازی سرود. گویند خواهر زاده میرزا جهانگیر شیرازی نیز در روز به توپ بستن مجلس پس از رشادت‌های بسیار کشته شد. علامه دهخدا بعدها روزنامه "صوراسرافيل" را در خارج از کشور و با همکاری تقی زاده نشر داد. علامه دهخدا از جانبازی ميرزا جهانگير خان شيرازی همواره با تجليل ياد می کرد.

ميرزا جهانگير خان با انتشار 32 شماره روزنامه ، زندگی خود را به خطر انداخت و در سن 34 سالگی برای آزادی کشورش و ملتش در باغشاه تهران کشته شد اما نامش در دفتر شهدای راه آزادی ایران با خطوط برجسته به ثبت رسید. 

 

(منبع: از سایت فرهنگسرا)

 

 زنده یاد علی اکبر دهخدا

 

علی اکبر دهخدا مدير روزنامه صوراسرافيل

علامه استاد علی اکبر دهخدا در سال 1258 شمسی چشم به جهان گشود، پدرش پيش از ولادت دهخدا به تهران آمده و در اين شهر اقامت گزيده بود. دهخدا از تربيت و سرپرستی پدر بهره مندی نداشت. ده ساله بود که پدر را از دست داد و تحت نظارت مادر به تحصيل ادامه داد.

نخستين مربی و معلم او یکی از فضلای عصر به نام شيخ غلامحسين بروجردی بود که در مدرسه حاج شيخ هادی نجم آبادی حجره داشت و مقدمات عربی و دانش های دینی را تدريس می کرد. دهخدا بارها گفته بود که هر چه دارد بر اثر تربيت و تعليم آن بزرگ مرد است.

 

نخست وزیر دوران بعد از مشروطه حسن پیرنیا (مشیرالدوله)

 

در هنگام نوجوانی وی به مدرسه سياسی که به مديريت حسن پيرنيا مشیرالدوله (نخست وزیر بعد از مشروطیت و نویسنده تاریخ ایران باستان) اداره می شد رفت و مدتی کوتاه در سال آخر مدرسه تحصيل کرد. معلم ادبيات فارسی مدرسه محمد حسين فروغی (ذکاءالملک، نخست وزیر زمان رضاشاه) بود و چون دهخدا را در زبان و ادب فارسی ممتاز میدید گاه تدريس ادبیات فارسی را بر عهده وی می نهاد. با آن که دهخدا در آن عصر هنوز بسيار جوان بود به واسطه همسایگی با حاج شيخ هادی نجم آبادی، روحانی روشن بين و بسيار دانشمند عصر، بديدار وی می رفت و مانند طلاب سابقه دار از محضر او بهره مند می شد. 

حاج شيخ هادی نجم آبادی مردی بسيار مستعد بود. زبانی سخنگو و حافظه ای قوی داشت تا به آن حدّ که معروف بود در رشته های مختلف علوم دینی هيچکس توانایی مباحثه با او را نداشت و در برابر وی تاب نمی آورد. گويند که وی سراسر شرايع الاسلام محقق حلّی را که (قرآن الفقه) خوانده می شد از بر داشت و آن را تقرير و تدريس می کرد.

 

(از: دکتر محمد جعفر محجوب)

 

                      ..................................

 

با تشکر از سایت فرهنگسرا و دکتر محمد جعفر محجوب/ سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ مهرماه 1389 خورشیدی/ 2010 میلادی