سایت خانه و خاطره

 

 

موبد خورشیدیان دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران

پرسش از موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

1) : آیا پذیرش یک غیر زرتشتی زاده به دین زرتشتی منع دینی دارد؟

 

منع دینی ندارد ، اما پاسخ به این پرسش در شرایط  کنونی کشور ایران بسیار مشکل است ، شاید اگر بگویم بزرگترین هدف ما در حال حاضر حفظ همین اقلیت باقی مانده زرتشتی و آموزش دینی ایشان است به بی راهه نرفته ام. توجه بفرمائید که ما مجبوریم در هر کجای دنیا که باشیم بعنوان یک شهروند تابع قوانین آن سرزمین باشیم ، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ما اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده، حق هیچ گونه تبلیغ دینی را نداشته و تاکید می شود که حق نداریم به مکان های دینی و مذهبی خودمان موارد جدیدی را بیفزاییم. بلطبع از نگاه حکومت، نمیتوانیم (یا اصولا حق نداریم) کسانی را که شهروند این کشور و این قانون اساسی محسوب می شوند را به دین خود بپذیریم...

 

2) : بنوعی در اذهان محافل فکری جهانی ، القا شده که :

شرط زرتشتی بودن یا زرتشتی شدن، ایرانی یا آریایی بودن است؟

ما بنی اسرائیل نیستیم آقا ، و کیش ما یهودی نیست و خدای ما قوم برگزیده ندارد. خدای ما خداوند پاکی و روشنایی است. دین و جهان بینی اشوزرتشت ، نژادی نیست و آنان که از راه نادانی احساسات نژادی یا رسوم قومی را در آن جستجو میکنند، در پایان بازندگان حقیقی خواهند بود. این دستور روشن دین است که همه موبدان باید بکوشند تا این دین در میان بخردان جهان گسترش یابد، در جای جای اوستا و متون پهلوی و اندرزنامه های باقی مانده از موبدان گذشته این نکته مشاهده میشود، که گوهره فکری این اندیشه (گاتها) را میبایست در جهان گستراند. از دیدگاه اشوزرتشت، دین یک امر درونی است، نه وسیله ای برای تظاهر و یا ارضای امیال و احساست زود گذر ظاهری. در هیچ کجای گاتها ندیدم که بگوید تنها راه رفتن به بهشت این است که کسی زرتشتی شود یا از تخمه آریایی باشد، بلکه:

 

از دیدگاه اشوزرتشت هر کس از مردمان جهان:

خرد ورزی پیشه کند (اندیشه روشن)

و گفتار و پندار و کردارش نیک باشد

شایسته رستگاری است حال از هر کیش و نژاد و زبانی که باشد...

 

یک نکته راهم فراموش نکنید، اگر این دولت همچنین اجازه ای به ما بدهد و همکیشان من هم موافقت کنند و ما کسانی را به این دین در بیاوریم چه خواهد شد؟ مطمئن باشید اولین اتفاق شلعه ور شدن اختلافات درون خانواده هاست. خانواده هایی که اکثریت حاضر به درک و پذیرش چنین دوگانگی در خود نیستند. این نکته ای است که چند دهه قبل بوسیله یک تن از موبدان امتحان شده. 

بسیاری میگویند که آزموده را آزمودن خطاست. حقیقتا  باید بگویم دین بازی و دین سازی دیگر بس است ، بجای آنکه به اساس حقیقت فکر کنیم ، عادت کرده ایم ابتدا حقیقت را قربانی کنیم! واقعیت این است که این موج احساسی بلند شده، که بنوعی شما در این لحظه پرسشگر آن هستید، نتیجه یک فراز و فرود تاریخی و روندی سیاسی است. مشکل ما به مفهوم دین، وجدان بیدار انسانی است نه مرام های ظاهری، تاریخی و باستانی ، آنگاه  می توانیم زرتشتی باشیم که در فرای هر نژاد و ملیتی که داریم ، تنها به پیام راستین آن پاک مرد برسیم و آن را درک کنیم و در زندگانی به کار ببریم.  این چنین است که ما  زرتشتی راستین خواهیم شد.

 

......   .........    ............      ...............       ..................       ......................

 

 

 (روی تاریخ زرتشتیان کلیک کنید) کوتاه و مختصر و مفید/ ششم فروردین روز تولد اشو زرتشت / نگاهی به "سوالها و جوابهای زرتشتی"/

با تشکر از انجمن جهانی زرتشتیان و هفته نامه اشو زرتشت و موبد دکتر اردشیر خورشیدیان و استاد شکیبا بخاطر نگاره هایشان/ سایت خانه و خاطره/ آتوسا شهریاری/ دی ماه 1389 خورشیدی و 1379 یزدگردی / معادل ژانویه 2011 میلادی./